ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดปฐมมงคล

ประวัติความเป็นมา

     ก่อนก่อตั้งตลาดปฐมมงคล พ่อค้าแม่ค้าขายผักและผลไม้ตามริมคลองทำให้สภาพการจราจรและทัศนียภาพดูไม่ดี ทางเทศบาลจึงได้ให้พ่อค้าแม่ค้าออกจากบริเวณนั้น ทางเจ้าของสถานที่เห็น ก็หาพื้นที่จะมาทำเป็นตลาด โดยพื้นที่ตรงตลาดปฐมมงคลปัจจุบันนี้เป็นที่โล่งกว้างและเหมาะสมกับการทำ เริ่มแรกเจ้าของซื้อที่ 60 ไร่ เพื่อจัดทำห้องแถวและพื้นที่ว่างสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ตลาดปฐมมงคล บริหารงานรูปแบบกิจการเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กระจายผลไม้พืชผักทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดปฐมมงคล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 182 ถนน หน้าพระ ตำบล ห้วยจรเข้ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-213-441
โทรสาร : 034-211-329

Facebook : https://www.facebook.com/pathommongkolmarket/?fref=ts
เข้าชม 3,632 ครั้ง
ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 182 ถนน หน้าพระ ตำบล ห้วยจรเข้ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-213-441 โทรสาร : 034-211-329

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดปฐมมงคล