ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีแสงดาว (สุวรรณภูมิ)
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 188 หมู่ 6 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ : 043-581-280-1
โทรสาร : 043-532-274
อีเมล์ : marketing5@hotmail.com

เข้าชม 2,722 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 188 หมู่ 6 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ : 043-581-280-1 โทรสาร : 043-532-274

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด