ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ น.พืชผล

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : น.พืชผล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 580 หมู่ 1 ถนน นิตโย ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042-721-027
โทรสาร : 042-721-168
อีเมล์ : patch1426@gmail.com

เข้าชม 2,682 ครั้งรถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 2 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 1 คัน


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 580 หมู่ 1 ถนน นิตโย ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042-721-027 โทรสาร : 042-721-168

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ น.พืชผล