ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัทโรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 329 หมู่ 13 ถนน นิตโย ก.ม.32 ตำบล หนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 042-209-131
โทรสาร : 042-209-133
อีเมล์ : MK00050@dit.co.th

เข้าชม 2,758 ครั้ง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 329 หมู่ 13 ถนน นิตโย ก.ม.32 ตำบล หนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 042-209-131 โทรสาร : 042-209-133

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท โรงสีข้าวหนองหานไทยง่วน จำกัด