ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

     ตลาดสุรนคร จัดตั้งโดย บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจัดสร้างตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2534เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 438/1 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรสาร : 044-270-501

เข้าชม 5,696 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 438/1 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรสาร : 044-270-501

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา