ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวไทย

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท เจริญธัญญกิจ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 196 หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน ตำบล คุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท 17110
โทรศัพท์ : 056-423-333
โทรสาร : 056-423-334 , 056-491-491

เข้าชม 2,870 ครั้ง

รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 3 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 4 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 196 หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน ตำบล คุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท 17110
โทรศัพท์ : 056-423-333 โทรสาร : 056-423-334 , 056-491-491

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวไทย