ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท ส.ทวีสิน พืชผล ดี จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ส.ทวีสิน พืชผล ดี จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : ได้รับความยินยอมให้ใช้
ที่ตั้ง : 188/1 หมู่ 2 ถนน แม่จัน-ดอยแม่สลอง ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-772-031
โทรสาร : 053-771-251
อีเมล์ : staweesin@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005020845412
เข้าชม 2,656 ครั้ง
รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 4 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 2 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 50 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 5 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 188/1 หมู่ 2 ถนน แม่จัน-ดอยแม่สลอง ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-772-031 โทรสาร : 053-771-251

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท ส.ทวีสิน พืชผล ดี จำกัด