ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท ไชยภูมิทรัพย์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ไชยภูมิทรัพย์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 88 หมู่ 6 ถนน สายเอเซีย ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : 035-866-244
โทรสาร : 035-866-243

เข้าชม 2,638 ครั้ง











สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 88 หมู่ 6 ถนน สายเอเซีย ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : 035-866-244 โทรสาร : 035-866-243

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท ไชยภูมิทรัพย์ จำกัด