ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : เช่า
ที่ตั้ง : 8 หมู่ 11 ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15140
โทรศัพท์ : 036-494-094
โทรสาร : 036-494-094

เข้าชม 2,651 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 8 หมู่ 11 ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15140
โทรศัพท์ : 036-494-094 โทรสาร : 036-494-094

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม