ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ เมืองทอง

ประวัติความเป็นมา

     ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ เริ่มก่อตั้งในปี 2532 จากปัญหาในภาคเกษตรกรของเกษตรกรตำบลตลาดกลาง อำเภอเมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ผลผลิตมีราคาตกต่ำเป็นประจำทุกช่วงฤดูกาลที่ผลิตออกสู่ตลาด ไม่มีสถานที่พบปะซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ขาดแคลนสถานที่สำหรับเก็บรักษาผลผลิตขาดเทคโนโลยีในการบรรจุและจัดเก็บในการรักษาคุณภาพและยืดอายุสินค้า ขาดข้อมูลข่าวสารทางการตลาด เพื่อใช้วางแผนความต้องการและปริมาณการผลิต ทำให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพมีต้นทุนการตลาดสูง ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรต้องรีบขายผลผลิตภายในเวลาที่จำกัด ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรองในเรื่องราคาได้ ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นธรรม บริษัท ภ.ภูวดล จำกัด จัดตั้งตลาดกลางเกษตรสุวพันธุ์เมืองทอง ทำหน้าที่ศูนย์กลางการรวบรวมและการกระจายสินค้าเกษตรไปยังตลาดภายในประเทศทั่วทุกภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยลดต้นทุนทางการตลาดและระบบ Logistic นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตทางการเกษตร      แหล่งซื้อขายปลาน้ำจืดแห่งใหญ่ในภาคกลาง พ่อค้านำปลานานาชนิดขายส่งและขายปลีก  ปลาสด เช่น  ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาบึก ปลากดคัง ปลาแห้ง ให้ลูกค้าได้เลือกอย่างจุใจ ร้านอาหารต่างจังหวัดจะเข้ามาซื้่อปลาเพื่อไปทำอาหารที่ร้านอาหาร จะได้ปลาสดใหม่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดเกษตรสุวพันธ์ เมืองทอง
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 12/17 ถนน อ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบล ตลาดหลวง อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035-612173
โทรสาร : 035-612015

เข้าชม 3,556 ครั้ง
ที่มา youtube Thai PBS รายการสายสืบเจาะตลาด 
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 12/17 ถนน อ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบล ตลาดหลวง อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035-612173 โทรสาร : 035-612015

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ เมืองทอง