ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท จตุชัยเจริญการเกษตร จำกัด (ส.เสริมสร้าง)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท จตุชัยเจริญการเกษตร จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : เช่า
ที่ตั้ง : 112/1 หมู่ 7 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ท่ามะนาว อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-461-090
โทรสาร : 036-630-449

เข้าชม 2,650 ครั้งรถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 6 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 10 คัน


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 5 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 112/1 หมู่ 7 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ท่ามะนาว อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-461-090 โทรสาร : 036-630-449

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท จตุชัยเจริญการเกษตร จำกัด (ส.เสริมสร้าง)