ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ บริษัท ชีวศิริรัตน์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จ.ชัยภูมิ
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 332 หมู่ 12 หมู่บ้าน ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จ.ชัยภูมิ ซอย - ถนน - ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 044-851290
โทรสาร : 044-851224
อีเมล์ : CHEEWASIRIRAT@YAHOO.COM

เข้าชม 2,646 ครั้งรถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 50 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 332 หมู่ 12 หมู่บ้าน ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จ.ชัยภูมิ ซอย - ถนน - ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 044-851290 โทรสาร : 044-851224

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ บริษัท ชีวศิริรัตน์ จำกัด