ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 200-201 หมู่ 5 ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-771-480-1 , 034-771-149
โทรสาร : 034-711-480 ต่อ 106
เว็บไซต์ : www.maekloag.fish-coop.net

Facebook : www.facebook.com/สหกรณ์ประมงแม่กลอง-จำกัด-1796955327259438/?fref=ts
เข้าชม 2,731 ครั้ง

สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 3,000 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 2 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 20 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


โลห์ประกาศเกียรติคุณ


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 200-201 หมู่ 5 ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-771-480-1 , 034-771-149 โทรสาร : 034-711-480 ต่อ 106

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม