ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : ได้รับความยินยอมให้ใช้
ที่ตั้ง : 99/2 หมู่ 2 ตำบล ธำมรงค์ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62160
โทรศัพท์ : 055-715-191-3
โทรสาร : 055-715-794

เข้าชม 2,841 ครั้ง

รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 40 คัน


E-Services

E-Services จำนวน 1 ระบบ


รถตัก

รถตัก จำนวน 5 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 12 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 2 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 5 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง


ห้องอาบน้ำ

ห้องอาบน้ำ จำนวน 5 ห้อง


ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 99/2 หมู่ 2 ตำบล ธำมรงค์ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62160
โทรศัพท์ : 055-715-191-3 โทรสาร : 055-715-794

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท สิงห์โตทอง อาร์ซีซีไรซ์ จำกัด