ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดเจริญศรี

ประวัติความเป็นมา

          เริ่มแรกตลาดเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ค้าสินค้าเกษตรรวมตัวกันมาขายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อมีผู้ค้าขายจำนวนมากขึ้น คุณนิกร ฑีมธนานนท์ เจ้าของพื้นที่จึงได้พัฒนาพื้นให้เป็นตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร ชื่อว่า "ตลาดเจริญศรี" ในวันที่ 28 กันยายน 2539 และจดทะเบียนบริษัท อุบลเจริญศรี จำกัด (สาขาวารินชำราบ) ในวันที่ 24 มีนาคม 2554

          ตลาดเจริญศรี  บริหารงานโดย บริษัท อุบลเจริญศรี จำกัด (สาขาวารินชำราบ) เพื่อเป็นตลาดกลางและศูนย์กระจายสินค้าเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  มีพื้นที่ตลาดประมาณ 60 ไร่ และยังรอบการขยายพื้นที่ได้อีก ราว 300 ไร่เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.

 


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท อุบลเจริญศรี จำกัด (สาขาวารินชำราบ)
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : ได้รับความยินยอมให้ใช้
ที่ตั้ง : 55 หมู่ 16 ถนน วาริน-เดชอุดมวารินชำราบ ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-323-711-3 , 045-261-471
โทรสาร : 045-241-225

Facebook : http://www.facebook.com/ตลาดเจริญศรี-2133253473573112/
เข้าชม 4,760 ครั้งที่มา : http://www.facebook.com/ตลาดเจริญศรี


ผลผลิตกล้วยที่ป้อนเข้าสู่ตลาด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 55 หมู่ 16 ถนน วาริน-เดชอุดมวารินชำราบ ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-323-711-3 , 045-261-471 โทรสาร : 045-241-225

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเจริญศรี