ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข่าวมหาชัย 2011

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วน ท่าข้าวมหาชัย จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 48 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบล ไทรงาม อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 055-775-051
โทรสาร : 055-775-051
อีเมล์ : Wallgoft@gmail.com

เข้าชม 2,707 ครั้ง
รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 2 คัน


ลานตาก

ลานตาก จำนวน 18 ตารางเมตร


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 4 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 3 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 6 เครื่อง


รถบรรทุกพ่วง

รถบรรทุกพ่วง จำนวน 5 พ่วง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 48 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบล ไทรงาม อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ : 055-775-051 โทรสาร : 055-775-051

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข่าวมหาชัย 2011