ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดอุดรเมืองทอง

ประวัติความเป็นมา

     ตลาดอุดรเมืองทอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 อยู่บริเวณข้างแม็คโคร แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ คือ ตลาดสด ตลาดผัก ตลาดผลไม้ และตลาดฟืชไร่ และมีลานเอนกประสงค์ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีแผนการพัฒนาตลาดจากแนวความคิดเพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรของจังหวัด และภูมิภาค มุ่งเป้าหมายให้ยกระดับการบริการและการขนส่ง อีกทั้งเพิ่มสินค้าให้ครบวงจร โดยเฉพาะสินค้าภาคการเกษตร เช่น สินค้านำเข้า และส่งออกเพื่อยกระดับไปสู่ต่างประเทศ


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท อุดรเมืองทอง (2005) จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 7777 ถนน นิตโย ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-241-977
โทรสาร : 042-247-937

เข้าชม 4,211 ครั้งชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง
ชื่อ-สกุล : นางกาญจนา อุ่นสมัย
ที่อยูู่ : 13/67 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5103802,081-9541027
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวขูด พริกแกง
ชื่อ-สกุล : นายวิชญ์ธินันท์ พจน์ไพเราะ
ที่อยูู่ : 130/11 ม.1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4711172
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นางบรรลัง อนุอินทร์
ที่อยูู่ : 175/35 ม.1 ต. บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0457687
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจรรยา มะราชสี
ที่อยูู่ : 90 ม.5 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6644371
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นายชิษณุพงศ์ ศรีนารักษ์
ที่อยูู่ : 28/16 ม.16 ต.หนองบัว อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0448052 ,095-1842162
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้แช่บ๊วย
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร ตันประเสริฐ
ที่อยูู่ : 137 ถ.ทวาราวดี ต. ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9413721
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร ตันประเสริฐ
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9235126 , 089 - 9188868 ( นก)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นายพรพิพัฒน์ ฟุ้งเจริญสุข
ที่อยูู่ : 123/1 ม. 5 ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ.ตาก
เบอร์โทรศัพท์ : 063-0508688
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสงวน พึ่งจันดุม
ที่อยูู่ : 256/1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6614610
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ดอง
ชื่อ-สกุล : นางชลดา สังข์รุ่งเรือง
ที่อยูู่ : 233 ต.หมากแข้ง อเมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3695130 , 088-3344533( เฮียเสือ)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางชลดา สังข์รุ่งเรือง
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3695130 083-2858333 ( เจ้ถัง )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะม่วงดิบ-สุก
ชื่อ-สกุล : นางสมฤทัย โคกน้อย
ที่อยูู่ : 149 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0563238,082-6226624
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นายสานิตย์ สันติวรคุณ
ที่อยูู่ : 228/9 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5707079 063-0508688 083-5985181
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายอำนาจ นิ่มสาคร
ที่อยูู่ : 31/2 ม.2 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3786941 092-5375808
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ดอง
ชื่อ-สกุล : นายอำนาจ นิ่มสาคร
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3786941 ( อำนาจ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ดอง
ชื่อ-สกุล : นายบัญชา ศิรเวชพงค์กุล
ที่อยูู่ : 41/14 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4163442
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ อังสนาวศิน
ที่อยูู่ : 16 ซ.กุมภิล 4 ถ.กุมภิล ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9514547
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ อังสนาวศิน
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0535166 ( มะเหมี่ยว )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ แซ่ล่อ
ที่อยูู่ : 43/1 ม.2 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4606863 084-9524844
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนุน
ชื่อ-สกุล : นายเสกสันต์ เนื่องจำนงค์
ที่อยูู่ : 62 ม.5 ต. เกาะจันทร์ อ. เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5620986
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย ไตรยพันธุ์
ที่อยูู่ : 468 ม.1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0500003 083-3465111
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนุน
ชื่อ-สกุล : นางสาวสำรอง ชุ่มแสง
ที่อยูู่ : 142 ม.4 ต. เกาะจันทร์ อ. เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9319646,092-7975515 ( 061-0421459 คุณลุง )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจวรรณ มธุลาภรังสรรค์
ที่อยูู่ : 14/3 ม. 8 ต.ฉมัน อ. มะขาม จ. จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-4652522
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปะยางมอเตอร์ไซค์
ชื่อ-สกุล : นายณัฐเมธี แผ้วภักดี
ที่อยูู่ : 224/107 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2236979
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางศศิธร วงษ์กวีไพโรจน์
ที่อยูู่ : 56/79 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7394637
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิชนันท์ บุญชูรุ่งโรจน์
ที่อยูู่ : 139 ม.11 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0331037 (นิด)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายพิสิษฐ์ ตรีเพ็ชรชูพร
ที่อยูู่ : 522/15 ม.13 ซ.บ้านสร้างแก้ว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2654522
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เมล็ดพันธุ์พืช
ชื่อ-สกุล : นางศิริวรรณ ภูเงิน
ที่อยูู่ : 81 ม.14 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7101449
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โกดัง
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณา พงศ์สวัสดิ์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8733422
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภกร รุ่งโรจน์
ที่อยูู่ : 61 ม.6 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2923116
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภกร รุ่งโรจน์
ที่อยูู่ : 61 ม.6 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2923116
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เบ็ดเตล็ด
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิมพิกา เกิตะถา
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1190579
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เบ็ดเตล็ด
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธิดา สุวรรณประเสริฐ์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้าม่าน เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรประทาน กลุ่มบ้านหัน
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-2919066
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรประทาน กลุ่มบ้านหัน
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 094 - 2726262 ( ใหม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริวรรณ คำเฉลา
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4341514 ( นาง )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เมล็ดพันธุ์พืช
ชื่อ-สกุล : นายฝน โพธิ์ปิ่น
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7121458
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขายยา
ชื่อ-สกุล : นางสาวจีรัชญ์ณา รุ่งนามประสิทธิ์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถุงพลาสติก
ชื่อ-สกุล : นางนงเยาว์ สามั่น
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ชาพะยอม
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัสสร ทัศนัส
ที่อยูู่ : 49/136 ม.5 ต. หนองบัว อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-5835851
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายพิณ สามั่น
ที่อยูู่ : 234/10 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6216507
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางปนัดดา ทวีโชคถาวรสกุล
ที่อยูู่ : 71/5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7118038
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกพร การัณย์สกุล
ที่อยูู่ : 200/100 ม.5 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-321079
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางแววดาว สนิทบุญ
ที่อยูู่ : 233/14 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1470506
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย ห่อลี
ที่อยูู่ : 116 ม.6 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7252792 ( 083-3686362 )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางปณิกา ภู่ช่างทอง
ที่อยูู่ : 97 ม.7 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 083-2863456
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ น้อยนาง
ที่อยูู่ : 233/4 ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2224092
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางปริญญา จูหลำ
ที่อยูู่ : 234/17 ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5042451, 062-9122945,094-2907954
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางปณิกา ภู่ช่างทอง
ที่อยูู่ : 97 ม.7 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 083-2863456
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายรัชพล ฉัตรแก้วเกษม
ที่อยูู่ : 24 ม.8 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7683355
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายรัชพล ฉัตรแก้วเกษม
ที่อยูู่ : 24 ม.8 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8637557 ( เบอร์ร้าน )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาว นวรัตน์ จึงประเสริฐศรี
ที่อยูู่ : 97 ซ. พุทธฆณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5516966
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางผ่องศรี ฟองชล
ที่อยูู่ : 196 ม.6 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7546258
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางเสาวรส ถนอมราษฎร์
ที่อยูู่ : 186/28 ม.2 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5449516
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางมยุรี มังคละคีรี
ที่อยูู่ : 329 ม.15 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5461895
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางไพจิต อินทิสังข์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3038304
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางพุฒ แก้วลือ
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1994034 ( ใหม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางพุฒ แก้วลือ
ที่อยูู่ : 9 ม.8 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2376307
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นายนิรุต ดีมิต
ที่อยูู่ : 16/4 ม.6 ต.วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1256953
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทรา ราศี
ที่อยูู่ : 15/1 ม.3 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7166861
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรัชญา โคตรสินธุ์
ที่อยูู่ : 10 ม.4 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 8145973
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นายชินกร พลพิทักษ์
ที่อยูู่ : 195 ม.2 ต.สีกาย ต.เมือง จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4193692
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรัชญา อุทัยผล
ที่อยูู่ : 445 ม.3 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4820025,088-4315527 ,094-6251126
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางอรทัย ราชสีห์
ที่อยูู่ : 92/6 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : ( 089-5758472 ) , 089-6238100
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิดาภา ตันสมบูรณ์
ที่อยูู่ : 446 ม.11 ต.นาอาน อ. เมืองเลย จ. เลย
เบอร์โทรศัพท์ : 065-6824290
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางไพจิต อินทิสังข์
ที่อยูู่ : 501 ม.4 ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7687765
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางไพจิต อินทิสังข์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9262766
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญา ละศรีจันทร์
ที่อยูู่ : 560 ม.1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4994360
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนา ภิญโญ
ที่อยูู่ : 343/644 ม. 6 ต.เหมืองง่า อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน
เบอร์โทรศัพท์ : 094 - 6251126
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนา ภิญโญ
ที่อยูู่ : 343/644 ม. 6 ต.เหมืองง่า อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน
เบอร์โทรศัพท์ : 094 - 6251126
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นางพรธิตา สิงโต
ที่อยูู่ : 54/1 ม.14 ต. บ้านบึง อ. บ้านคา จ. ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-8014196 ,093-0495669(พรธิตา)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพืชไร่
ชื่อ-สกุล : นายธีระยุทธ หลักชัย
ที่อยูู่ : 142/1 ม.9 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2556218
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฟักทอง
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรพรรณ คานจำปา
ที่อยูู่ : 585 ม.1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9254764
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นางสมยงค์ ศรีอรรคจันทร์
ที่อยูู่ : 285 ม.3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 061-0437457
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายชูศักดิ์ บัวมา
ที่อยูู่ : 132/1 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9399338
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจมาศ บัวมา
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-9456499 ( ใหม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นางสาวถิรดา วินิสสัย
ที่อยูู่ : 40 ม.5 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9381779
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวชำนาญ หงษ์โต
ที่อยูู่ : 41/2 ม.2 ต.บึงเสนา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0023740
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางวีณา ปานทิพย์
ที่อยูู่ : 278/1 ม.2 ต. หนองวัวซอ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0174808
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นายเลาก่อ แสงสรทวีศักดิ์
ที่อยูู่ : 31 ม.11 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9508560
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พืชเมืองหนาว
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา ฝั่งสาคร
ที่อยูู่ : 27/1 ม.6 ต. โผงเผง อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8137610
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พืชเมืองหนาว
ชื่อ-สกุล : นางสุมิตร์ตรา ทองไกรสุทธิ์
ที่อยูู่ : 31/1261 ม.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0038400 , 084-0002345 ( อ้น )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พืชเมืองหนาว
ชื่อ-สกุล : นางประพิมพร ศิริจันทพันธุ์
ที่อยูู่ : 194 ม. 10 ต. นิคมสงเคราะห์ อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 056-5798862
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวถิรดา วินิสสัย
ที่อยูู่ : 40 ม.5 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9381779
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงกวา
ชื่อ-สกุล : นางถนอม แสงใสแก้ว
ที่อยูู่ : 88 ม.9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0069869,088-3038107
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางถวิล ศักดิ์อุบล
ที่อยูู่ : 110 ม.6 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 9642264
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงกวา
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ พุทธา
ที่อยูู่ : 139 ม.9 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8631376
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ ลาแพงศรี
ที่อยูู่ : 48 ม.5 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8618916
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นายคำออน ลาแพงศรี
ที่อยูู่ : 48 ม.5 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8846163
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางแสงเดือน ลาแพงศรี
ที่อยูู่ : 48 ม.5 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางธิติมา ไชยสิงห์
ที่อยูู่ : 40 ม.6 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5496921
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางอัมพร แก้วเหลือ
ที่อยูู่ : 287 ม.7 ต. ทุ่งพระ อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0605497
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิ่มนวล แก้ววันนา
ที่อยูู่ : 139 ม.8 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4830766
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางณิชนันทน์ สิวะรม
ที่อยูู่ : 97 ม.8 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8625487, 094-4712637(ใหม่)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายอนุยุติ ภูมิคอนสาร
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางคำมูล แก้วดวงศรี
ที่อยูู่ : 58 ม.9 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7936381
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายอนุวัติ แก้วดวงศรี
ที่อยูู่ : 58 ม.9 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 082 -8516358
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางน้ำค้าง ศรีอินทร์คำ
ที่อยูู่ : 372 ม.10 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1008023
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางห่วย นาคสุวรรณ
ที่อยูู่ : 372 ม.10 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3047060
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธิดา อินทรสงเคราะห์
ที่อยูู่ : 665 ม.9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6754007
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางจรัญญา แสนทอง
ที่อยูู่ : 18/1 ม.15 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095 - 6602240 เหมี่ยว ( 086-4590724 หมวด )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรหมพร สิทธิเรืองเดช
ที่อยูู่ : 198/31 ถ.อดุลยเดช ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1699558
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ สิงห์ขอนอาจ
ที่อยูู่ : 57/1 ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4922700
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสายชล พาดฤทธิ์
ที่อยูู่ : 52 ม.6 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2206290
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางพิศมัย กุลสงคราม
ที่อยูู่ : 375 ม.9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5388516
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิรญา ดีสะเกษ
ที่อยูู่ : 131 ม.7 ต.โคกสะอาด อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5218024
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิวารี คำอินทร์
ที่อยูู่ : 112/1 ม.10 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1722919,098-1079420(มิ่ง)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นายทรัพย์ สามนคร
ที่อยูู่ : 9 ม.7 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2607996
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสมจิตร์ สามนคร
ที่อยูู่ : 9 ม.7 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางอรกัญญา กวินวิราภัทร
ที่อยูู่ : 45 ม.5 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ. บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7452893
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลภัสร สุวรรณคำภู
ที่อยูู่ : 1/6 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-2838543
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐานิตา โสมนัส
ที่อยูู่ : 98 ม. 9 ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3293962
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร นามวงศ์
ที่อยูู่ : 186/128 ม.2 ต.นาดี อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6704000
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิศักดิ์ ชาบัญ
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0015694
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางวีณา ปานทิพย์
ที่อยูู่ : 278/1 ม.2 ต. หนองวัวซอ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0174808
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนิตย์ วงษ์สุวรรณ์
ที่อยูู่ : 30 ม.3 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1018273
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลกานต์ อามาตมนตรี
ที่อยูู่ : 77 ม.17 ต.ดอนศิลา อ. เวียงชัย จ. เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5922503
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายเอกรินทร์ พันอะ
ที่อยูู่ : 337/37 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7238407 , 084-5769244 ( เอกรินทร์ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนิตย์ วงษ์สุวรรณ์
ที่อยูู่ : 30 ม.3 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1018273
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายวิโรจน์ สุขเสน
ที่อยูู่ : 89 ม.3 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 082- 3155082
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายร้อย ฟ้องเสียง
ที่อยูู่ : 18 ม.5 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3545848
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวภา จันทะสอน
ที่อยูู่ : 284 ม.1 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6484865
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางจำปา วงอุดม
ที่อยูู่ : 11 ม.12 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8732610
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางปราณี เติมธนะศักดิ์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรศรีเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 099-061811
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางเสมียน ติชาวัน
ที่อยูู่ : 96/1 ม .1 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2361169
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายชัยชนะ ชัยสิทธิ์
ที่อยูู่ : 164 ม.6 ต. หนองเลิง อ. เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1136299
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิวารี คำอินทร์
ที่อยูู่ : 112/1 ม.10 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1722919,098-1079420(มิ่ง)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย หงษ์ชุมแพ
ที่อยูู่ : 1 ม.3 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5905586
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสุทธิดา ปัจชามาตย์
ที่อยูู่ : 15 ม.4 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5926651
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดเมืองหนาว
ชื่อ-สกุล : บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0073924(บัญชี) 096-8459990 (เก๋สหฟาร์ม)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิวารี คำอินทร์
ที่อยูู่ : 112/1 ม.10 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1722919,098-1079420(มิ่ง)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : นายศุภมิตร รักษ์มณี
ที่อยูู่ : 317 ม.8 ต.กุดสระ อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8406412
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ สิงห์ขอนอาจ
ที่อยูู่ : 57/1 ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4922700
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : นางประดับ หนันต๊ะ
ที่อยูู่ : 289 ม.3 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9753749
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : นางบรรจง มณีสี
ที่อยูู่ : 471 ม.4 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9751953
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายชัชวาลย์ เกิดกลาง
ที่อยูู่ : 239/51 ซ.ลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3233972,087-0044598
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : นางถาวร สีหาบุตร
ที่อยูู่ : 525 ม.4 ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1517349
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางกัลยา สมชัย
ที่อยูู่ : 32/1 ม.1 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8614553
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดเมืองหนาว
ชื่อ-สกุล : นางจรัญญา แสนทอง
ที่อยูู่ : 18/1 ม.15 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095 - 6602240 เหมี่ยว ( 086-4590724 หมวด )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดเมืองหนาว
ชื่อ-สกุล : บริษัท โปร เห็ด จำกัด ( 085-4845710 จิ๋ม )
ที่อยูู่ : สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 470 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4845721 ( จุมพล ) 098-2804849 ( กรุงเทพ)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดเมืองหนาว
ชื่อ-สกุล : บริษัท โปร เห็ด จำกัด ( 085-4845730 จูมพล)
ที่อยูู่ : ตำบลแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4845709 (วีระศักดิ์) 085-4845709 (เต๋า) 085-4845710
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : นางคุณศรี วันสา
ที่อยูู่ : 33/1 ม.4 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1881435
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ต้นหอม
ชื่อ-สกุล : นางไพลิน บุญธรรม
ที่อยูู่ : 24/1 ม.7 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9549407
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด
ชื่อ-สกุล : นายทองดี สิมมา
ที่อยูู่ : 260 ม.5 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 8630616
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์ ใจทน
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5618310 ( ใหม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวแห้ง
ชื่อ-สกุล : นายสยาม ภู่สุ่ม
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6302990,086-6302956
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสำอาง พิมศรี
ที่อยูู่ : 109/1 ม.10 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7523227
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางหนูคิด พิมพ์พุก
ที่อยูู่ : 202 ม.15 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8417258
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางลำไย แก้วหล่อ
ที่อยูู่ : 275 ม.7 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8614080
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสุวัฒน์ชัย สุทธิบุญ
ที่อยูู่ : 362 ม.1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9547947
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางไกรสรณ์ บุญปิยะ
ที่อยูู่ : 131 ม.4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8923873
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิโชค แสนสีมน
ที่อยูู่ : 123 ม.10 ต. ช่องด่าน อ. บ่อพลอย จ.กาญจบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-4547547
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาววริสา บุญศิริ
ที่อยูู่ : 122 ม.8 ต.หนองวัวซอ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9902598
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยา บุญศิริ
ที่อยูู่ : 122 ม .8 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9902595
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลวัลย์ แสงสรทวีศักดิ์
ที่อยูู่ : 142 ม.11 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7572716
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นายสุริยันต์ เกษนอก
ที่อยูู่ : 199 ม.8 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8536592
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลวัลย์ แสงสรทวีศักดิ์
ที่อยูู่ : 142 ม.11 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7572716
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางดวงใจ พันธ์บุปผา
ที่อยูู่ : 210/9 ม.6 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0514205 , 084-5311181
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ สุทธิจักร์
ที่อยูู่ : 139 ม.3 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1000885,098-1277271
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤษณา ชาติไธสง
ที่อยูู่ : 613 ม.8 ต. หนองขอนกว้าง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3257660 , 098-1743193
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : จ.ส.ต.สุริยงค์ ศิริสุข
ที่อยูู่ : 103/1 ม.5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0432860
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางนวพรรษ ศิริสุข
ที่อยูู่ : 103/1 ม.5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2213857
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนันท์ สมศรีแสง
ที่อยูู่ : 88 ม.7 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8010903
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : จ.ส.ต.สุริยงค์ ศิริสุข
ที่อยูู่ : 103/1 ม.5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0432860
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายธนภัทร นามปากดี
ที่อยูู่ : 13 ม.7 ต. โคกศิลา อ. เจริญศิลป์ จ. สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 098-5367076 (อาท)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางพิศมัย โพธิ์รัตน์
ที่อยูู่ : 60/1 ม. 13 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญฤทัย เทียบดอกไม้
ที่อยูู่ : 1/3 ม.7 ต.โคกสะอาด อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-4258349
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางละออ อ่อนจันทร์ทุม
ที่อยูู่ : 76/5 ม.5 ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5460778
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางปนัดดา ทวีโชคถาวรสกุล
ที่อยูู่ : 71/5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7118038 094-2642882
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายผดุง สิงห์ขวา
ที่อยูู่ : 65 ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7442625
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายทวี เสาสูง
ที่อยูู่ : 191 ม.8 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3544542
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งอรุณ พิพัฒนมงคลกิจ
ที่อยูู่ : 556/3 ม.1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8575894
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายสมร สิงห์บัญฑิต
ที่อยูู่ : 622 ม.1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0105550
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางหนูปิว โคตรวิทย์
ที่อยูู่ : 80ม.8 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8615727
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางละออ สีคำ
ที่อยูู่ : 234/21 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3200803
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายสมภาสน์ สุขสถาวรพันธุ์
ที่อยูู่ : 200/109 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3206620
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางพเยาว์ พุฒจีน
ที่อยูู่ : 340 ม.5 ต.ดอนเป่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1898214 061-6409510
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติมา การัณย์สกุล
ที่อยูู่ : 225/122 ม.6 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8736653
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาววรารัตน์ จันควร
ที่อยูู่ : 178 ม.1 ต.คลีกลิ้ง กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1813992
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางอรปรียา บุญประครอง
ที่อยูู่ : 42/7 ม.4 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4197694 , 098-1527165
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวประสิตา การัณย์สกุล
ที่อยูู่ : 200/71 ม.5 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8412697
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรนุช ประภากร
ที่อยูู่ : 539 ม.4 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 5455526
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายเอี่ยม วงษ์มีอินทร์
ที่อยูู่ : 185 ม.12 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6604465
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายสุนิล ฮาบสวรรค์
ที่อยูู่ : 88/116 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง .จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7394874
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาววันวิสาข์ สิงห์บัญฑิต
ที่อยูู่ : 232/26 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0105550(หมู) 090-8398104
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางปริญญา จูหลำ
ที่อยูู่ : 234/17 ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-2907954
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริโสภา พุฒจีน
ที่อยูู่ : 340 ม.5 ต.ดอนเป่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1898214
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางปนัดดา ทวีโชคถาวรสกุล
ที่อยูู่ : 71/5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7118038 094-2642882
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรภินันท์ หิรัญอนันตศิริ
ที่อยูู่ : 333/94 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9748415
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสมหมาย ยางศรี
ที่อยูู่ : 111 ม.6 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4241136 093-0594045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกพร การัณย์สกุล
ที่อยูู่ : 200/100 ม.5 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-321079
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายสุนิล ฮาบสวรรค์
ที่อยูู่ : 88/116 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง .จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7394874
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ ดวงประทุม
ที่อยูู่ : 10 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8783743
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายเอี่ยม วงษ์มีอินทร์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นางสาวประสิตา การัณย์สกุล
ที่อยูู่ : 200/71 ม.5 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8412697
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว แครอท
ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ปุ้ยธนาวัฒน์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8408898 ( วันชัย )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว แครอท
ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ปุ้ยธนาวัฒน์
ที่อยูู่ : 224/7 ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6630384 ( เจ้ตุ่ม )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรือง
ที่อยูู่ : 20 ม. 6 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นางสาววิมลรัตน์ เทียบดอกไม้
ที่อยูู่ : 82/1 ม.7 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4144482
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นางเครือฟ้า คำพันธนัง
ที่อยูู่ : 184 ม.9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0127569
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางบุศรา มาจานิตย์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0911188 , 081-3803326
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวดาว มิ่งสูงเนิน
ที่อยูู่ : 139 ม. 4 ต. โนนสะอาด อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 091-3695370
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุทุมพร คำชุมแสง
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 065-0326251
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายอำนาจ แก้วศิริวรรณ
ที่อยูู่ : 51/44 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4699261
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสุรัตน์ ปานนิล
ที่อยูู่ : 142/1 ม.14 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6216978 ,091-1482003
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นางประภาพรณ์ พันธุ์ประเสริฐ
ที่อยูู่ : 82 ม.7 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5637814
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นายบรรณ แสงศรี
ที่อยูู่ : 46 ม.7 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2298581
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์แรม หารน้อย
ที่อยูู่ : 177/500ม.6 ต. หอกลอง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6045336
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวบังอร ปิสูงเนิน
ที่อยูู่ : 32 ม.3 ต. หนองเม้ก อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล ชั้นงาม
ที่อยูู่ : 59 ม.9 ต. โพนแพง อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 099-0709323
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสุรัตน์ เวฬุวะนารักษ์
ที่อยูู่ : 252 ม.1 ต.ผาสามยอด อ. เอราวัณ จ.เลย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4201090
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิตา พิมปาน
ที่อยูู่ : 4/44 ม.14 ต. คลองสอง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 064 - 7865725
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นางปราณี พิเคราะห์แน่
ที่อยูู่ : 260 ม.2 ต. ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ. พิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0434957
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นาง กันยา หาญโยธี
ที่อยูู่ : 194/1 ม.2 ซอยหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6145313 ,089-7152846( ติ๋ว)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิกุล คากลาง
ที่อยูู่ : 91/5 ม.5 ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8717568
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสมควร องค์ประเทศ
ที่อยูู่ : 39 ม.9 ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9658760
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราพร สารีพันธ์
ที่อยูู่ : 183/1 ม.1 ต. ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ. หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2315990
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางวิไลวัน ผิวขาว
ที่อยูู่ : 183/1 ม.1 ต. ด่านศรีสุข อ. โพธิ์ตาก จ. หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1979803
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสำรวม สินธุศาสร์
ที่อยูู่ : 89/6 ม.5 ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8734604
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นาง กันยา หาญโยธี
ที่อยูู่ : 194/1 ม.2 ซอยหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6145313 ,089-7152846( ติ๋ว)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสุภาภรณ์ มหาเสนา
ที่อยูู่ : 247 ม.7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 2157714
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุลีพร ทองสิริวัฒนพร
ที่อยูู่ : 230/6 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9742678
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชิต พละพร
ที่อยูู่ : 36 ม.7 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8568062
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณฐาภพ จันทะบุตร
ที่อยูู่ : 128/1 ม.9 ซ.บ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2259726 ( 062-2294505 อำนวย)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวษมาวีร์ ชาชุมพร
ที่อยูู่ : 43 ม.10 ต. ผาอินทร์แปลง อ. เอราวัณ จ. เลย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5032686 , 081-7080136
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา อินทร์เจริญ
ที่อยูู่ : 71/13 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9475011
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางจันทิมา อุปพงศ์
ที่อยูู่ : 71/13 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8716682
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาภร สามหาดไทย
ที่อยูู่ : 63 ถ.บริเวณตลาดไทยอิสาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5101821
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤภร ทองเงา
ที่อยูู่ : 212 ม.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7080344
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ เหมุไทย
ที่อยูู่ : 208 ม.6 ต. หนองกอมเกาะ อ. เมือง จ. หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2967679
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภัทรา สามหาดไทย
ที่อยูู่ : 455/11 ม.3 ซ.บ้านหนองตุ2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1764363
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวปราณี ศรีชัยมูล
ที่อยูู่ : 305/1 ม.9 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสังห์เวียน สุขจินดา
ที่อยูู่ : 150 ม.7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098 - 9171959
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวบังอร ชั้นงาม
ที่อยูู่ : 516 ม.9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5141715
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะละกอดิบ
ชื่อ-สกุล : นางสาวทองพัด วิชัย
ที่อยูู่ : 267 ม.8 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-5399604
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวไพจิตร แน่นอุดร
ที่อยูู่ : 99 ม.1 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9642300 , 063-9564560
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสมัคร พันธุ์ชิต
ที่อยูู่ : 25 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8404871
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา สามหาดไทย
ที่อยูู่ : 63 ถ.บริเวณตลาดไทยอิสาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0082669
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสมพร ขุรีดี
ที่อยูู่ : 132 ม.5 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7402363,087-9493597
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางณัฎฐ์ฐิรา ไชยปะ
ที่อยูู่ : 73 ม.5 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
เบอร์โทรศัพท์ : 061 - 1652699,081-2606042(ปัจจุบัน)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวบงกช สุวรรณสาร
ที่อยูู่ : 220 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5450544( เจ้แคท)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เก็บลัง
ชื่อ-สกุล : นายทรัพย์ สามนคร
ที่อยูู่ : 9 ม.7 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2607996
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เก็บลัง
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา สามหาดไทย
ที่อยูู่ : 63 ถ.บริเวณตลาดไทยอิสาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0082669
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร นามวงศ์
ที่อยูู่ : 84/21 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9655663(เฮียตี๋)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร นามวงศ์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6704000 ( เจ้สมพร)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณา พงศ์สวัสดิ์
ที่อยูู่ : 116/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8733422
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริกสด มะเขือเทศ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริกานต์ พิริยพงศ์ศักดิ์
ที่อยูู่ : 118/4 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7088856
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวบังอร ตลิ่งไธสง
ที่อยูู่ : 30 ม.5 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7391748
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุญลอด ยาพันธ
ที่อยูู่ : 400/2 ม.2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8436865
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : นางประหยัด จันทร์เชื้อ
ที่อยูู่ : 198 ม.1 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6041230 , 086-1519542
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะนาว
ชื่อ-สกุล : นางสาวเปมิกา จันทร์เชื้อ
ที่อยูู่ : 50/475 ซ.ลาดพร้าว 61 (เศรษฐบุตร) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 063-9646915
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายศุภกร นิ่มพันธ์
ที่อยูู่ : 600/63 ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9646293
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดเมืองหนาว
ชื่อ-สกุล : นางมนัสชนก บุริวงศ์
ที่อยูู่ : 600/933 ม.14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6879393 (มนัส),086-0950862(ก้อย)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางประยูร ลิ้มระหงษ์
ที่อยูู่ : 37/10 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2265614,090-3481835 (098-2599034 ใหม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลอดช่อง สิงคโปร์
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดใจ นรารักษ์
ที่อยูู่ : 332 ม.10 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-3186905
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางกัลยารัตน์ ปิยะโชติไชโย
ที่อยูู่ : 113 ม.5 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9528809 ,098-9197836
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิชญา เกศแก้วทอง
ที่อยูู่ : 582/5 ม.1 ซ.บ้านหนองบัว ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางอรัญญา แก้วทอง
ที่อยูู่ : 560/2 ม.1 ว.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6613460
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางอารีย์ คันธบุปผา
ที่อยูู่ : 187/13 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7394891
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญา ละศรีจันทร์
ที่อยูู่ : 560 ม.1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7681865 ,088-4994360
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางคำมา ศรีวิลัย
ที่อยูู่ : 360/9 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4158799
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางไพบูลย์ จันทร์งามธนกุล
ที่อยูู่ : 360/9 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 061-9624642
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นาบบุญเลิศ ฟักทองมาก
ที่อยูู่ : 90/1 ม.7 ต.หลักสาม อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3401173
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มเมืองเหนือ
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต. หญิง ภณิดา อินทรชิต
ที่อยูู่ : 253 ซ.เพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 092-4595908
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายไพรวัลย์ ผิวบาง
ที่อยูู่ : 201 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0329301
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายศิรพงศ์ สิงห์สูง
ที่อยูู่ : 113 ม.5 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-4605468 ( ผกาผล) 083-6550852 ( ปุ้ม ) 095-3489593
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางทองไร สูหา
ที่อยูู่ : 363/1 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8597275
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสำลี ลงคลัง
ที่อยูู่ : 36 ม.5 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-3686682
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มเมืองเหนือ
ชื่อ-สกุล : นายพุทธินันทน์ กันทะมอย
ที่อยูู่ : 179 ม.8 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4179991
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวฝนทอง นามวงษา
ที่อยูู่ : 16 ม.2 ต.โนนทัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0136684
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นางศรีวรรณ โพธิ์แก้ว
ที่อยูู่ : 197/1 ม.2 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0090558
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวกชพร ถนอมศิริ
ที่อยูู่ : 50/18 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5776302 , 094-5428166
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางอุมา ยังคำ
ที่อยูู่ : 231/105 ถ.อุดรดษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5449190
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ แซ่ล่อ
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4606863,084-9524844
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรศิริ ปิโย
ที่อยูู่ : 148 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0684284,093-5731487
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางพรกมล ธนานวพรรษ
ที่อยูู่ : 248/2 ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3557611 (เจ้เปรี้ยว)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณธนันธ์ พนมไพโรจน์
ที่อยูู่ : 34 ถนนราษฎรอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 065-5829295 ( ตุ๊กตา)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายอนุชา ลงคลัง
ที่อยูู่ : 36 ม.5 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8720756
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางแก้วตา เจนจัดการ
ที่อยูู่ : 102 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : 062-1397055
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวผุสดี อาจจุลฬา
ที่อยูู่ : 360/12 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2310800 ,095-3489593 ( แม่บุญ)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายเทพวิวัฒน์ ศรีสอาด
ที่อยูู่ : 50/12 ม.3 ต. บางขะแยง อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 065-0936442
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนุน
ชื่อ-สกุล : นายวุทเจริญ มีวงษ์
ที่อยูู่ : 62/1 ม.5 ต. เกาะจันทร์ อ. เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4215685, 082-7037944
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มเมืองเหนือ
ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา บุญปั๋น
ที่อยูู่ : 209 ม.10 ต. มาสาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3681189
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางนิตยา พาหุมันโต
ที่อยูู่ : 40/26 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7684841
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มเมืองเหนือ
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ คงพฤกษปัญญา
ที่อยูู่ : 258/24 ม.5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7968828
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณธนันธ์ พนมไพโรจน์
ที่อยูู่ : 34 ถนนราษฎรอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8411041 ( ตุ๊กตา)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางพิกุล แสนบุญศิริ
ที่อยูู่ : 140 ม.12 ต. ห้วยสามพาด อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3379890,092-8727060
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายปิยะ บำเหน็จ
ที่อยูู่ : 140/5 ม.5 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9519994 ( 081-0373154 ใหม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางละไม ศรีอินทร์
ที่อยูู่ : 19 ม.2 ต.สามัคคี อ.เลิงนกกา จ.ยโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4043537
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณาโทลา
ที่อยูู่ : 65/1 ม.15 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9648781
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นายนิรันดร์ แซ่เติ๋น
ที่อยูู่ : 14 ม.10 ต. แม่สำ อ. ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 063-6474897
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายดอน พรมวัน
ที่อยูู่ : 86/6 ม.5 ซ. บ้านดงอุดม ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8612421
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มเมืองเหนือ
ชื่อ-สกุล : นายปองพล หีบแก้ว
ที่อยูู่ : 96 ม.1 ต. แม่ข่า อ. ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7464618
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายไพวัลย์ ผิวบาง
ที่อยูู่ : 201 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0329301
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางขนิษฐา งามสง่า
ที่อยูู่ : 129/62 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางจันทิมา อินเป็ด
ที่อยูู่ : 131/102 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9284477 ,094-3083750
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นายบุญเลิศ ฟักทองมาก
ที่อยูู่ : 90/1 ม.7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3401173
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวลลนา ทองมี
ที่อยูู่ : 344/36 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4711325
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางนิรานุช ทันแล้ว
ที่อยูู่ : 65/1 ม.15 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7923861
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางบุญยัง แก้วทอง
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1951037
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวคุณัญญา ศิริ
ที่อยูู่ : 125 ม.16 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6301566
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะม่วงดิบ - สุก
ชื่อ-สกุล : นางอุทัย วรรณศิริ
ที่อยูู่ : 72 ม.6 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7107224
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสัมฤทธิ์ ลาเบ้า
ที่อยูู่ : 41 ม.5 ต. คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายคมสัน พจน์พัฒนโสภณ
ที่อยูู่ : 295 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 096-2969104
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้แช่บ๊วย
ชื่อ-สกุล : นายพรชัย บุญเพ็ญ
ที่อยูู่ : 163 ม.9 ต.โพนแพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1912144 083-3449049
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกวลี อาบสุวรรณ
ที่อยูู่ : 3/5 ม.3 ต.หนองขอนกว้าง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6550852 092-4197787
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสำเนียง แซ่หลู
ที่อยูู่ : 98/2 ม.4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4591198 , 081-4716270
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัมพร โปรยโคกสูง โปรยโคกสูง
ที่อยูู่ : 52/11 ม.13 ซ.บ้านสร้างแก้ว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6473345
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิรัตน์ ศรีธรรม
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9554215, 091-8614565
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายประดิษฐ์ ชุบสัมฤทธิ์
ที่อยูู่ : 52/11 ม.13 ซ.บ้านสร้างแก้ว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5252449 ( บุญเหลือ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารัตน์ ทองมี
ที่อยูู่ : 344/36 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3578815 , 081-4711325
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิดาภา ต.วัฒนาผล
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7573956
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาว หนูจันทร์ ขันโอฬาร
ที่อยูู่ : 29/211 ตรอกต้นไทร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุหลัน จันทดวง
ที่อยูู่ : 682/157 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรานี
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8978695
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางพิสมัย ขันทอง
ที่อยูู่ : 88/125 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2379237
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางอัจฉรา ศึกษาการ
ที่อยูู่ : 520 ม.3 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6939099
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวมะลิวัลย์ ธนาคุณ
ที่อยูู่ : 29/211 ตรอกต้นไทร แขวงบางค้อ เขตจมทอง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9471925 092-9471929
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์ เจาะสุนทร
ที่อยูู่ : 75/1 ม.3 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8482786 ,098-2047714 ( ใหม่ ) 062-2303969
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายวิชิต จุทะแสง
ที่อยูู่ : 590 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8556520
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณีนาร่อง นาร่อง
ที่อยูู่ : 40/85 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6865379 ,093-5608366 089-1896940
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายทองหนุน นาร่อง
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2324265
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางพินทอง บุญรอด
ที่อยูู่ : 172/2 ม.5 ต.หนองบัว อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098 - 2099859
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสมมุ้ง โคตรนาม
ที่อยูู่ : 589/4 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9281458 093-4306384 ( แม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสุมาลี เขยพุดซา
ที่อยูู่ : 29 ม.1 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6393765
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวปฐมพร อินเล็ก
ที่อยูู่ : 360 ม.1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3234543
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัชราภรณ์ กล้าประเสริฐ
ที่อยูู่ : 49/74 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8721046
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร ตันประเสริฐ
ที่อยูู่ : 137 ถ.ทวาราวดี ต. ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9413721 , 095-7185257 ( เก่ง )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายกิติศักดิ์ จุลเถียร
ที่อยูู่ : 135/6130 ม.5 ต. เกาะหลัก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2085225
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางมนันยา แตงจุ้ย
ที่อยูู่ : 19/5 ม.2 บางแขม อ.เมืองนครปบม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3341466
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสงคราม จินดามรกต
ที่อยูู่ : 72/1 ม.8 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 061-8452030 ( 082-3341466 ผึ้ง )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัชราภรณ์ กล้าประเสริฐ
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 061-4045244
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายพืชผล ชุมทอง
ที่อยูู่ : 42/5 ม.16 ต.บ้านส้อง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 099-9636319
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสมบุญ เฉลิมวรรณ
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4737727
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสุวัฒน์ ประยูรคำ
ที่อยูู่ : 24/2 ม.7 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0007963
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายณรงศักดิ์ สาพันธ์
ที่อยูู่ : 122 ม.5 ต.ปลายนา อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 064 - 0434039 085-1821182
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางทองหิน ปลาสุวรรณ
ที่อยูู่ : 225 ม.3 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9600352
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา นาร่อง
ที่อยูู่ : 152/3 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3920775 080-7576579
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ มังคะโชติ
ที่อยูู่ : 101 ม.9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1803564 ,093-4282439
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายธนะสิทธิ์ แซ่ตั้ง
ที่อยูู่ : 73 ถ.ประเทืองถิ่น ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 065-4788987,095-3652829
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวน้องนุช เกิดมั่งมี
ที่อยูู่ : 72 ม.8 ต.พงสวาย อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3773047
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุริยา ฐานธุดง
ที่อยูู่ : 333/64 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4102291 083-6753393
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายนิวัตต์ สำราญสุข
ที่อยูู่ : 1 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 061-1435654
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางหอมหวน ทิพมาตย์
ที่อยูู่ : 79 ม. 5 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2241539 095-5172752
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัมภา จันทร์เส่ง
ที่อยูู่ : 65/147 ม.8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6871560 098-4865815
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัศมี มูลกวนบ้าน
ที่อยูู่ : 121 ม.12 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7504773
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายวสันต์ โอภาษี
ที่อยูู่ : 256 ม.5 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0551395 063-6158856
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายจำรัส ผุยบัวค้อ
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2025364
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางพัณณิดา แก้วกระจ่าง
ที่อยูู่ : 30 ม.8 ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-4651420 ,090-7528784
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรัญญา สมขาว
ที่อยูู่ : 88/27 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2245195 , 095-6066138 065-2496991
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสมพงษ์ นาคตระกูล
ที่อยูู่ : 119/1 ม.3 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2327330 , 088-3379715
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางยุพิน ผุยบัวค้อ
ที่อยูู่ : 113 ม.8 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0556901
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางยุพิน ผุยบัวค้อ
ที่อยูู่ : 62 ม.8 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0556901
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสร้อยฟ้า กันเปลือย
ที่อยูู่ : 399/25 ม.4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3679973(สร้อย) 092-4193608 (ใหม่)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัชราภรณ์ กล้าประเสริฐ
ที่อยูู่ : 49/74 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 094 - 4724554
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสุวิทย์ แก้วมุกดา
ที่อยูู่ : 12/2 ม.15 ต.พันชาลี อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4488863
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายจตุรงค์ สิงห์ขำ
ที่อยูู่ : 32/15 ถ.สุรการ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3206839 064-2526995
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นาง พิมพ์นภัส กาญจนพฤกษ์
ที่อยูู่ : 58/1 ถ.ศรีชมชื่น ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2615970 , 094-3945494
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นาง รัชนี ดงภูบาล
ที่อยูู่ : 360/12 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2259580 ( 063-4568256 ใหม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มเมืองเหนือ
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร เกิดกรณ์
ที่อยูู่ : 42 ซ.2 ถ.ราชดำเนิน 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5332628
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางอรัญญา นนยะโส
ที่อยูู่ : 264 ม.9 ต.อุบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8483169
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายปรีชา ชมพู
ที่อยูู่ : 76/1 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3284374 , 095-0164828
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวปฐมพร อินเล็ก
ที่อยูู่ : 360 ม.1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3234543
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์ พลบเนียม
ที่อยูู่ : 107 ม.6 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9432350
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย สุคนธ์จันทร์
ที่อยูู่ : 111/2 ม.2 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2385591
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มโอ
ชื่อ-สกุล : นางสาวเขมิกา เกตสำรี เกตุสำรี
ที่อยูู่ : 87 ม.4 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8513620
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรด
ชื่อ-สกุล : นายพิรุส ดีวันไชย
ที่อยูู่ : 22 ม.1 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0628392
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรด
ชื่อ-สกุล : นางจอม อ่อนตาจันทร์
ที่อยูู่ : 158 ม.5 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9451778,081-0562348
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรด
ชื่อ-สกุล : นายสุวิทย์ ทองนอก
ที่อยูู่ : 103 ม.5 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4235027
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สับปะรด
ชื่อ-สกุล : นางประยงค์ จำปากุล
ที่อยูู่ : 120 ม.7 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9867081
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี ดงภูบาล
ที่อยูู่ : 360/12 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 063-4568256
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางอุทัย วรรณศิริ
ที่อยูู่ : 72 ม.6 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7107224 ,084-7557572(หมู)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสุรัตน์ดา ประดิษฐ์ศิลป์
ที่อยูู่ : 26/55 ม.2 ซ.บ้านม่วง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7298714
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางนงเยาว์ ศรีสุข
ที่อยูู่ : 135 ม.12 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2787419
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายวสันติ์ เร่งรัด
ที่อยูู่ : 26/30 ม.2 ซ.บ้านม่วง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0544323
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวิตรี วานิชสรรพ์
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2082978
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤติกา ศิลาวงศ์
ที่อยูู่ : 159/9 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0102443 , 093-5463332
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางสาว ณฐา สีแจ่ม
ที่อยูู่ : 70 ม. 9 ต.คำน้ำสร้าง อ. กุดชุม จ.ยโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3344657,091-0601587
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางสายยัน เหมกุล
ที่อยูู่ : 266 ม.11 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7304921
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางบัวแก้ว คงประเสริฐ์
ที่อยูู่ : 25/1 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7382885 , 086-1623136
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นายวิรัตน์ มาลีบุตร
ที่อยูู่ : 179/14 ถ.ศรีชมชื่น ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3907950
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางสะใบทิพย์ กองชนะ
ที่อยูู่ : 609 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9646595
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นายสวัสดิ์ ประวันตา
ที่อยูู่ : 14 ม.3 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4689878
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางทองเหลื่อม สิงห์ทอง
ที่อยูู่ : 29 ม.6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7856968, 063-5827335
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางลำใย จันทรเสนา
ที่อยูู่ : 25 ม.3 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1005003, 062-1252122
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมร รัตนโสภา
ที่อยูู่ : 208/8 ม.3 ซ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0071886 ,085-4564417
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤติกา ศิลาวงศ์
ที่อยูู่ : 159/9 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0102443,081-5742789
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงโม
ชื่อ-สกุล : นางลุน ศิลาวงศ์
ที่อยูู่ : 89 ม.5 ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5742789
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนิกานต์ แซ่อึ้ง
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8525842
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาววัชราภรณ์ หาญโยธี
ที่อยูู่ : 741/86 ม.7 ซ.บ้านดอนอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9655129
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายสุนทร แพเจริญ
ที่อยูู่ : 231/9 ม.14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8720384
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาววรินทร์พร อ่อนอรุณฐิติ
ที่อยูู่ : 455/28 ม.3 ซ.บ้านหนองตุ 2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8737205
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายสุวิทย์ พันธวัชวรกานต์
ที่อยูู่ : 46/31 ถ.วัดโพธิวราราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6021879
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของดอง
ชื่อ-สกุล : นายสุเทพ ยอแสง
ที่อยูู่ : 77 ม.8 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6098030
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำแข็ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวเปรมรัศมี แดนราช
ที่อยูู่ : 182 ม.11 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6009466
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าแช่แข็ง
ชื่อ-สกุล : นางดารารัตน์ ธนาอนุกูล
ที่อยูู่ : 236/36 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8406168
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่
ชื่อ-สกุล : นางปวีย์สุดา โยธาทิพย์
ที่อยูู่ : 111/2 ม.4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8712009
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายวิวรรธน์ ธนากิจพุฒิพงศ์
ที่อยูู่ : 117/2 ตรอกบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7174309 , 094-8721111
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายขวัญชัย กระแจะจันทร์
ที่อยูู่ : 29 ม.4 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1715420
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายอุดม ศักดิ์อุบล
ที่อยูู่ : 110 ม.6 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4719796 , 099-4614237
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายอุดม ศักดิ์อุบล
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9642264 ( แม่วิล )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางพรพิมล วงศ์ชัย
ที่อยูู่ : 14/1 ม.5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5451255
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายวศิน อุดม
ที่อยูู่ : 4 บริเวณตลาดไทยอิสาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3173856
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายปิยะพงษ์ ประจักษ์สกุล
ที่อยูู่ : 370/29 ม.5 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7391098
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทู
ชื่อ-สกุล : นายมณเฑียร ศรีปานแก้ว
ที่อยูู่ : 68 ม.6 ต.บ้านเหล่า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3922286 065-6944905
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิรินยา กิจพัฒนะ
ที่อยูู่ : 55/10 ม.5 ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9423949 061-8240314
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าแช่แข็ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวดารารัตน์ ธนาอนุกูล
ที่อยูู่ : 236/36 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8406168
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แมลงทอด
ชื่อ-สกุล : นางสุพรรณี โกศลยืน
ที่อยูู่ : 136 ม.4 ต.ค้อใหญ่ อ.ภู่แก้ว จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1492325,083-3293607
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าแช่แข็ง
ชื่อ-สกุล : นางสาววรินทร์พร อ่อนอรุณฐิติ
ที่อยูู่ : 455/28 ม.3 ซ.บ้านหนองตุ 2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8737205
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิรินยา กิจพัฒนะ
ที่อยูู่ : 55/10 ม.5 ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9423949
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายวศิน อุดม
ที่อยูู่ : 4 บริเวณตลาดไทยอิสาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3173856 090-3248352
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางวนิดา เผ่าพัลลภ
ที่อยูู่ : 105/3 ถ.บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7391098 081-1739198
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลอดช่อง สิงคโปร์
ชื่อ-สกุล : นางสาวแพรวนภา เวียงศรี
ที่อยูู่ : 14 ม.9 ต. ธาตุ อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 098-5944530
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางยุพา พิมพา
ที่อยูู่ : 76 ม.14 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3410302 , 093-3213542
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดต่าง ๆ
ชื่อ-สกุล : นายอุทัยสินธ์ ศรีทอง
ที่อยูู่ : 69/3 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6092020
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายอนุพล พิมพา
ที่อยูู่ : 76 ม.14 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0591669
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิรินยา กิจพัฒนะ
ที่อยูู่ : 55/10 ม.5 ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าแช่แข็ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวดารารัตน์ ธนาอนุกูล
ที่อยูู่ : 236/36 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางบุญทัน พิกุลศรี
ที่อยูู่ : 56 ม.4 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1775773
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสุกรชำแหละ
ชื่อ-สกุล : นางสุภาพรรณ แก้วกาหลง
ที่อยูู่ : 40/46 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9565149
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางถาวร เฮ้าประมงค์
ที่อยูู่ : 84/11 ม.14 ว.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 063-7674173
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กะทิสด
ชื่อ-สกุล : นายอมร นาคอุดม
ที่อยูู่ : 1/5 ม.2 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1889189
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาร้า
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภาสิริ ช่วยแสง
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8581883
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดต่าง ๆ
ชื่อ-สกุล : นายอุทัยสินธ์ ศรีทอง
ที่อยูู่ : 69/3 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6092020
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดต่าง ๆ
ชื่อ-สกุล : นางเสถียร กำมณี
ที่อยูู่ : 56 ม.6 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9498699
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาร้า
ชื่อ-สกุล : นางศรีใคร ป้องสุวรรณ
ที่อยูู่ : 73 ม.13 ต.หนองนาคำ อ. เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5728689
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทูนึ่ง
ชื่อ-สกุล : นางเจตนิพิฐ เพชรดี
ที่อยูู่ : 38 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3141064 063-7265702
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่สด
ชื่อ-สกุล : นายสุริยันต์ พูลศิริ
ที่อยูู่ : 21 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8658850 080-4080554
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาร้า
ชื่อ-สกุล : นางศรีใคร ป้องสุวรรณ
ที่อยูู่ : 73 ม.13 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5728689
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าแช่แข็ง
ชื่อ-สกุล : นายวันปิยะ เพชรปราณี
ที่อยูู่ : 559/1 ม.4 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6543567
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าแช่แข็ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวปราณี เพชรปราณี
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 061 - 0522522 ( ใหม่ )
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายสมบูรณ์ ทูลลี
ที่อยูู่ : 24 ม.3 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7955780
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางเมธาวี อุ่นแสง
ที่อยูู่ : 56/9 ถ.บ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-34160524-084-5166119
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นายสมศรี ผ่องแผ้ว
ที่อยูู่ : 137 ม.9 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0101259
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นายสมศรี ผ่องแผ้ว
ที่อยูู่ : 137 ม.9 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0101259
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารเป็ดปักกิ่ง
ชื่อ-สกุล : บริษัทคราวอีเกิ้ล
ที่อยูู่ : ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4846712 ( สมประสงค์ ) 063-2728237(นุ่น)
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายสมบูรณ์ พุทธศรี
ที่อยูู่ : 455/3 ซ.หนองตุ 2 ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1867689
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติญา ทับเอี่ยม
ที่อยูู่ : 462 ม.9 ต.วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย
เบอร์โทรศัพท์ : 092-3959659
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางเข็มทอง สิทธิกรชัย
ที่อยูู่ : 55 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9744317
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายณัฐกาญจน์ วลัญชพฤกษ์
ที่อยูู่ : 79/1 ม.9 ซ.บ้านหนองเหล็ก ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรานี จ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 062-9486858
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 7777 ถนน นิตโย ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-241-977 โทรสาร : 042-247-937

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดอุดรเมืองทอง