ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่เขื่อนพลเทพ

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวเขื่อนพลเทพ
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 190 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ตำบล หาดท่าเสา อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-439111
โทรสาร : 056-493-111

เข้าชม 2,713 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 190 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ตำบล หาดท่าเสา อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-439111 โทรสาร : 056-493-111

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่เขื่อนพลเทพ