ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางค้าข้าวและพืชไร่ น.ศิริพืชผล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ศิริพืชพล)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : น.ศิริพืชผล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 215/1 หมู่ 6 ตำบล วังบ่อ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ 60110
โทรศัพท์ : 056-879-666
โทรสาร : 056-879-666
อีเมล์ : mongkollaw2011@gmail.com

เข้าชม 2,659 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 215/1 หมู่ 6 ตำบล วังบ่อ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ 60110
โทรศัพท์ : 056-879-666 โทรสาร : 056-879-666

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางค้าข้าวและพืชไร่ น.ศิริพืชผล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ศิริพืชพล)