ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ท่าข้าว พรพิษณุ

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วน เพชรสุพรรณธัญญากิจ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 55 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ลานกระบือ-วังพิกุล ตำบล โนนพลวง อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ : 055-731053
โทรสาร : 055-731053
อีเมล์ : Phetsuphan thanyakit.com.th

เข้าชม 2,745 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 55 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ลานกระบือ-วังพิกุล ตำบล โนนพลวง อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ : 055-731053 โทรสาร : 055-731053

ราคาสินค้าเกษตรของ ท่าข้าว พรพิษณุ