ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซี.พี.อินเตอร์เทรด

ชื่อผู้ประกอบการ : ซี.พี.อินเตอร์เทรด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-001-240062562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105522018355

เข้าชม 1,317 ครั้ง

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 313 หมู่บ้าน อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-6258000 โทรสาร : 02-6382792