ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-025-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745550002951
เว็บไซต์ : http://www.mmpfrozenfoods.com/
Facebook : ห้องเย็น เอ็ม.เอ็ม.พี โฟรเซนฟู้ดส์

เข้าชม 311 ครั้ง

เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 208/2 ถนน ธรรมคุณากร ตำบล โกรกกราก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-841281-85 โทรสาร : 034-840234 Press 4
อีเมล์ : mmpfrozenfoods@gmail.com