ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-019-08052561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125532000025
อีเมล์ : s.r.enterprisecoldstorage@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.srcoldstorage.com/

เข้าชม 333 ครั้ง

เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 55/3 หมู่ 2 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02 923 9140-2 โทรสาร : 02 923 9142
โทรศัพท์มือถือ : คุณนุ่น 086-992-6789,คุณนิตยา 088-821-4884