ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติซีฟูดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติซีฟูดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-013-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905535001050

เข้าชม 57 ครั้ง

บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 125/1 หมู่ 5 ถนน สงขลา-ปัตตานี ตำบล บ้านนา อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา 90130
โทรศัพท์ : (074) 378400-9 074-207631-2 โทรสาร : 074 378418-9
โทรศัพท์มือถือ : 089-6545040
อีเมล์ : pitiptf@hatyai.inet.co.th