ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติซีฟูดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติซีฟูดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-013-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905535001050

เข้าชม 244 ครั้ง

บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 125/1 หมู่ 5 ถนน สงขลา-ปัตตานี ตำบล บ้านนา อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา 90130
โทรศัพท์ : (074) 378400-9 074-207631-2 โทรสาร : 074 378418-9
โทรศัพท์มือถือ : 089-6545040

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 125/1 จำนวน 9,654 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,654 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 125/1 หมู่ 5 ถนน สงขลา-ปัตตานี ตำบล บ้านนา อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา 90130

Tel : 074 378400-9 Email : latitude : 6.903369 longitude : 100.768156
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 46.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,656.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 811.44 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 46.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,656.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 811.44 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.94 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 414.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 803.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีต ฝากั้นระหว่างห้องใช้เหล็กอัดโฟมทุกห้อง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง