ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-064-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305552001629
Facebook : บริษัท วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์ จำกัด

เข้าชม 298 ครั้ง

วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 341/7 หมู่ 9 ตำบล หมื่นไวย อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 952 070 โทรสาร : 044 294 118
อีเมล์ : cac_korat@hotmail.com