ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วี.เอ็ม.ฟู้ด

ชื่อผู้ประกอบการ : วี.เอ็ม.ฟู้ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-056-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135544000220

เข้าชม 276 ครั้ง

บริษัท วี.เอ็ม.ฟู้ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 15/1 หมู่ 8 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902-9989-90 โทรสาร : 02 9082842