ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แวนด้า โฟรเซ่น

ชื่อผู้ประกอบการ : แวนด้า โฟรเซ่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-089-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0715543000395
เว็บไซต์ : http://www.vfoodsthailand.com/welcome/article_read/13

เข้าชม 293 ครั้ง

บริษัท แวนด้า โฟเซ่น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 56 หมู่ 7 ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 034-641-442-3 โทรสาร : 034-641-040
อีเมล์ : aroon.lik@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 56 จำนวน 4,530 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,530 ตัน

ที่ตั้งคลัง 56 หมู่ 7 ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130

Tel : 034 542634-7 Email : latitude : 13.917494 longitude : 99.732055
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.40 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.97 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 518.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,592,000.00
คิดเป็นความจุ : 502.85 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ฐานรากเป็นเข็มคอนกรีต 6 เมตร เสาเหล็กตัว I คาน คสล. โดยรอบ พื้น คสล. หนา 20 ซม. โครงหลังคาเหล็กกลมเชื่อมไฟฟ้า มุงด้วยแผ่นโลหะเคลือบสีหนา 0.7 มม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 47.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.19 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,692.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 11,844,000.00
คิดเป็นความจุ : 2,013.48 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ฐานรากเป็นเข็มคอนกรีต 6 เมตร เสาเหล็กตัว I คาน คสล. โดยรอบ พื้น คสล. หนา 20 ซม. โครงหลังคาเหล็กกลมเชื่อมไฟฟ้า มุงด้วยแผ่นโลหะเคลือบสีหนา 0.7 มม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 47.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.19 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,692.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 11,844,000.00
คิดเป็นความจุ : 2,013.48 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ฐานรากเป็นเข็มคอนกรีต 6 เมตร เสาเหล็กตัว I คาน คสล. โดยรอบ พื้น คสล. หนา 20 ซม. โครงหลังคาเหล็กกลมเชื่อมไฟฟ้า มุงด้วยแผ่นโลหะเคลือบสีหนา 0.7 มม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง