ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แวนด้า โฟรเซ่น

ชื่อผู้ประกอบการ : แวนด้า โฟรเซ่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-089-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0715543000395
เว็บไซต์ : http://www.vfoodsthailand.com/welcome/article_read/13

เข้าชม 337 ครั้ง

บริษัท แวนด้า โฟเซ่น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 56 หมู่ 7 ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 034-641-442-3 โทรสาร : 034-641-040
อีเมล์ : aroon.lik@gmail.com