ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-083-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115542004619

เข้าชม 302 ครั้ง

บริษัทศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟู้ดส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 250 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 7035083 โทรสาร : 02 7035087

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 250 จำนวน 25 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 25 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 250 หมู่ 6 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 02 7035083 Email : latitude : 13.552847 longitude : 100.602510
ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 3.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 28.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 112.00
คิดเป็นความจุ : 5.04 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็กฉนวนโพม
กำลังการผลิต : 5.04 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 มิถุนายน 2543
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 3.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 28.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 112.00
คิดเป็นความจุ : 5.04 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างฉนวนโพม
กำลังการผลิต : 5.04 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 มิถุนายน 2543
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 3.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 28.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 112.00
คิดเป็นความจุ : 5.04 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างฉนวนโพม
กำลังการผลิต : 5.04 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 มิถุนายน 2543
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 3.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 28.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 112.00
คิดเป็นความจุ : 5.04 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างฉนวนโพม
กำลังการผลิต : 5.04 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 มิถุนายน 2543
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 3.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 28.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 112.00
คิดเป็นความจุ : 5.04 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างฉนวนโพม
กำลังการผลิต : 5.04 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 มิถุนายน 2543
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๒-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์