ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-086-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534037759
Facebook : www.facebook.com/บริษัทไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์-จำกัด-1236807553004732/

เข้าชม 326 ครั้ง

บริษัท ไทยเอ็กเซลฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 92 หมู่ 15 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3124673-7 โทรสาร : 02-3124678