ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บางกอก ซีฟู้ด

ชื่อผู้ประกอบการ : บางกอก ซีฟู้ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-085-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745543001201
อีเมล์ : pop@bangkokseafood.co.th , joy@bangkokseafood.co.th , fern@bangkokseafood.co.th
เว็บไซต์ : http://www.bangkokseafood.co.th/

เข้าชม 282 ครั้ง

บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 66/8 หมู่ 3 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-834452-4 โทรสาร : 034-834425
โทรศัพท์มือถือ : 081 880 2116
อีเมล์ : pop27271@hotmail.com;piyanoot.s@nimtransport.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 66/8 จำนวน 7,342 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,342 ตัน

ที่ตั้งคลัง 66/8 หมู่ 3 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-834454 Email : latitude : 13.590398 longitude : 100.296802
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.95 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 875.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5,687,500.00
คิดเป็นความจุ : 1,706.25 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังโฟม พื้นโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 28.75 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.99 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,006.25 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6,540,625.00
คิดเป็นความจุ : 2,002.44 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังโฟม พื้นโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.50 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.83 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 437.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,843,750.00
คิดเป็นความจุ : 800.63 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังโฟม พื้นโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.50 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.83 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 437.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,843,750.00
คิดเป็นความจุ : 800.63 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังโฟม พื้นโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 28.75 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.99 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,006.25 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6,540,625.00
คิดเป็นความจุ : 2,002.44 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังโฟม พื้นโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 7.50 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 75.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 491,250.00
คิดเป็นความจุ : 15.00 ตัน
ความสูง : 6.55 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 15.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 7.50 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 75.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 491,250.00
คิดเป็นความจุ : 15.00 ตัน
ความสูง : 6.55 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 15.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กรกฏาคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๑๘-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์