ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยพิพัฒน์ ซี เอส

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยพิพัฒน์ ซี เอส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-079-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0195560000875

เข้าชม 345 ครั้ง

ไทยพิพัฒน์ ซีเอส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 18 หมู่ 5 ซอย วัดห้วยลี่ ถนน มิตรภาพ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0 3671 2826
โทรศัพท์มือถือ : 088-898-9607
อีเมล์ : Rawiwanpat@gmail.com

เดิม หจก.ไทยพิพัฒน์ ซีเอส เปลี่ยนแปลงเป็น บจ.ไทยพิพัฒน์ ซีเอส เมื่อวันที่ 3 เมย.60

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 18 จำนวน 1,317 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,317 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 18 หมู่ 5 ซอย วัดห้วยลี่ ถนน มิตรภาพ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

Tel : 0 3671 2826 Email : Rawiwanpat@gmail.com latitude : 14.5384422 longitude : 100.9812913
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 500.00
คิดเป็นความจุ : 100.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุ isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 500.00
คิดเป็นความจุ : 100.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุ isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 500.00
คิดเป็นความจุ : 100.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุ isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.11 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 125.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 600.00
คิดเป็นความจุ : 14.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุ isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.78 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 360.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 999.72 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีต ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.12 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 25.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 91.00
คิดเป็นความจุ : 2.97 ตัน
ความสูง : 3.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุ isowall
กำลังการผลิต : 3.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 3.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๑๖-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์