ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทิพย์เกษตร

ชื่อผู้ประกอบการ : ทิพย์เกษตร
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-057-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505542001900

เข้าชม 191 ครั้ง

บริษัท ทิพย์เกษตร จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 11 ตำบล บ้านแม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053-836131-33 โทรสาร : 053-836 130
โทรศัพท์มือถือ : 081 288 4568
อีเมล์ : thipkaset@hotmail.com