ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทวีวงษ์ โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ทวีวงษ์ โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-017-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905554001906
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ThaveevongLogistics/?fref=photo

เข้าชม 376 ครั้ง

ทวีวงษ์ โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 85/1 หมู่ 4 ถนน สายเอเชีย-จะนะ ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา 90310
โทรศัพท์ : 074 216 396-8 โทรสาร : 074 216 111
โทรศัพท์มือถือ : 081 766 4545
อีเมล์ : tvn_s1@yahoo.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 85/1 จำนวน 1,255 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,255 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 85/1 หมู่ 4 ถนน สายเอเชีย-จะนะ ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา 90310

Tel : 074 216 396-8 Email : latitude : 6.9679 longitude : 100.5037
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 625.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 625.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ผนังโฟม

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทวีวงษ์อุตสาหกรรม หาดใหญ่ จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 625.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 625.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ผนังโฟม

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทวีวงษ์อุตสาหกรรม หาดใหญ่ จำกัด

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.40 ม. ยาว : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.10 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 24.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 121.00
คิดเป็นความจุ : 2.43 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก/แผ่นโฟม
กำลังการผลิต : 2.46 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทวีวงษ์อุตสาหกรรม หาดใหญ่ จำกัด

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.40 ม. ยาว : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.10 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 24.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 121.00
คิดเป็นความจุ : 2.43 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ผนังโฟม
กำลังการผลิต : 2.45 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทวีวงษ์อุตสาหกรรม หาดใหญ่ จำกัด