ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คลังสินค้าเคมี

ชื่อผู้ประกอบการ : คลังสินค้าเคมี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-001-04082563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105518009177

เข้าชม 379 ครั้ง

คลังสินค้าเคมี

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 607 หมู่บ้าน อาคารโตโยต้า ทูโช ถนน อโศกดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-7041 โทรสาร : 0-2641-7042
อีเมล์ : kongkaew@tct-terminal.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 90 จำนวน 120,829 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 120,829 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 90 หมู่ 7 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เพชรหึงส์ ตำบล บางยอ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 0-2461-0005 Email : latitude : 13.676783 longitude : 100.561861
ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 11.62 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 105.99 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 120,828.60 ตัน
ความสูง : 11.27 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มีนาคม 2519
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง