ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คลังสินค้าเคมี

ชื่อผู้ประกอบการ : คลังสินค้าเคมี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-032-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105518009177

เข้าชม 607 ครั้ง

คลังสินค้าเคมี

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 607 หมู่บ้าน อาคารโตโยต้า ทูโช ถนน อโศกดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-7041 โทรสาร : 0-2641-7042
อีเมล์ : kongkaew@tct-terminal.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 90 จำนวน 9,603 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,603 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 90 หมู่ 7 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เพชรหึงส์ ตำบล บางยอ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 0-2461-0005 Email : latitude : 13.676783 longitude : 100.561861
ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.58 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 95.07 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,100.82 ตัน
ความสูง : 11.28 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.76 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 59.47 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 531.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 639.66 ตัน
ความสูง : 8.95 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.76 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 59.47 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 526.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 639.66 ตัน
ความสูง : 8.86 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.77 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 59.47 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 666.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 640.73 ตัน
ความสูง : 9.08 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 13.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 95.07 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,250.93 ตัน
ความสูง : 12.24 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 8.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.23 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 52.83 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 555.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 540.29 ตัน
ความสูง : 9.32 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 6.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.36 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 34.23 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 248.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 320.29 ตัน
ความสูง : 7.25 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.76 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 59.47 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 540.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 639.66 ตัน
ความสูง : 9.09 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 14.31 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 118.87 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,701.03 ตัน
ความสูง : 12.28 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 15.31 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 118.87 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,819.90 ตัน
ความสูง : 12.14 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.05 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 38.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 280.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 310.00 ตัน
ความสูง : 7.28 ม. พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง