ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทมหาชนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-090-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107555000023
เว็บไซต์ : https://www.cpfworldwide.com/th/contact

เข้าชม 405 ครั้ง

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 313 ชั้น 15 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 026258000 โทรสาร : 026257235
อีเมล์ : ืnatthaporn.b@Gpf.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 59 จำนวน 32,369 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 32,369 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 59 หมู่ 14 ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

Tel : 026258000 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.50 ม. ยาว : 65.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,015.25 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00
คิดเป็นความจุ : 5,076.25 ตัน
ความสูง : 20.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 4.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูปผลิตด้วยแผ่นโพลิสไตรีน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 26.50 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 795.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 3,975.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 4.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูปผลิตด้วยแผ่นโพลิสไตรีน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.20 ม. ยาว : 65.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,061.10 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00
คิดเป็นความจุ : 5,305.50 ตัน
ความสูง : 20.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูปผลิตด้วยแผ่นโพลิสไตรีน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 55.00 ม. ยาว : 65.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,602.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 73.00
คิดเป็นความจุ : 18,012.50 ตัน
ความสูง : 20.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูปผลิตด้วยแผ่นโพลิสไตรีน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ