ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทีพีเอส โคลด์

ชื่อผู้ประกอบการ : ทีพีเอส โคลด์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-015-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745555001448
อีเมล์ : 034-880323-9
เว็บไซต์ : http://www.tpscold.com/

เข้าชม 349 ครั้ง

ทีพีเอส โคลด์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 153,153/1-3 หมู่ 4 ซอย พัฒนา 1 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 03-488-0323-5 โทรสาร : 03-488-0322,29
อีเมล์ : pla@tpscold.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 153,153/1-3 จำนวน 13,135 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 13,135 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 153,153/1-3 หมู่ 4 ซอย พัฒนา 1 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 03-488-0323-5 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 225.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 150.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 600.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 210.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 840.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 225.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 7.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.30 ม. ยาว : 6.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.04 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 154.00
คิดเป็นความจุ : 144.16 ตัน
ความสูง : 4.30 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -38.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว
กำลังการผลิต : 144.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 12.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.30 ม. ยาว : 7.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 37.63 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 161.00
คิดเป็นความจุ : 150.52 ตัน
ความสูง : 4.30 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -38.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟม อินซูเลชั่นหนา 8 นิ้ว
กำลังการผลิต : 150.52 ตัน จำนวนชั่วโมง 12.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ