ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พิสิฐอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ : พิสิฐอุตสาหกรรม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-060-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0515539000345
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/PhisithIndustrial

เข้าชม 207 ครั้ง

พิสิษฐอุตสากรรม

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 84/1-2 หมู่ 4 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-552425-7 โทรสาร : 053-552269
โทรศัพท์มือถือ : 081 7832502
อีเมล์ : phisithsub@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 84/1-2 จำนวน 750 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 750 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 84/1-2 หมู่ 4 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

Tel : 053-552-425-7 Email : latitude : 18.574591 longitude : 99.066814
ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 13.70 ม. ยาว : 14.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 198.65 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 650.00
คิดเป็นความจุ : 150.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 150.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 30.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กุมภาพันธ์ 2550
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 650.00
คิดเป็นความจุ : 150.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ใชวัสดุแผ่นชนวนเป็นผนังและเพดาน
กำลังการผลิต : 150.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 30.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2550
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 650.00
คิดเป็นความจุ : 150.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ใชวัสดุแผ่นชนวนเป็นผนังและเพดาน
กำลังการผลิต : 150.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 30.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2550
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 650.00
คิดเป็นความจุ : 150.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ใชวัสดุแผ่นชนวนเป็นผนังและเพดาน
กำลังการผลิต : 150.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 30.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2550
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 650.00
คิดเป็นความจุ : 150.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ใชวัสดุแผ่นชนวนเป็นผนังและเพดาน
กำลังการผลิต : 150.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 30.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2550
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง