ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โกลบอล เทรด แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

ชื่อผู้ประกอบการ : โกลบอล เทรด แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550118555

เข้าชม 60 ครั้ง

บริษัท โกลบอล เทรด แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99 ซอย อินทามระ 51 ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-520-3054 โทรสาร : 02-520-3055
อีเมล์ : nuttawut@globaltradebiz.com