ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-003-140202560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205557029221
อีเมล์ : info@whale-logistics.com
เว็บไซต์ : www.whale-logistics.com
Facebook : https://www.facebook.com/Whale-Logistics-CoLTD-353214928206745/

เข้าชม 1,040 ครั้ง

ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 58/45 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ : 033-672098 โทรสาร : 038350421
โทรศัพท์มือถือ : 095-887-1333
อีเมล์ : info@whale-logistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 180/8 จำนวน 144,972 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 144,972 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 180/8 หมู่ 9 ซอย วัดบ่อหิน ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 033-672098 Email : info@whale-logistics.comokp latitude : 13.120258 longitude : 100.955646
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 12.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 96.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 12.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,840.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 46,080.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 59.00 ม. ยาว : 99.00 ม. ความสูง : 9.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 12.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,841.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 70,092.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม