ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซูมิโซ (แหลมฉบัง)

ชื่อผู้ประกอบการ : ซูมิโซ (แหลมฉบัง)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-001-26012560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205558016882

เข้าชม 152 ครั้ง

บริษัท ซูมิโซ (แหลมฉบัง) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/28 หมู่ 3 ถนน มอเตอร์เวย์ ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ : 033-047351-58 โทรสาร : 033-047363

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 1/28 จำนวน 29,043 ตัน
 
เลขที่ 553/5 จำนวน 15,066 ตัน
 
เลขที่ 553/7 จำนวน 15,066 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 59,175 ตัน

ที่ตั้งคลัง 1/28 หมู่ 3 ถนน มอเตอร์เวย์ ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 77.20 ม. ยาว : 125.40 ม. ความสูง : 15.21 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,680.88 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 147.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,042.64 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ที่ตั้งคลัง 553/7 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
Tel : 033-047351-8
Email : adminbkk@rdc.co.th
latitude : 13.113440 longitude : 100.981688
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 54.00 ม. ยาว : 93.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,022.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,066.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

ที่ตั้งคลัง 553/5 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
Tel : 033-047351-8
Email : adminbkk@rdc.co.th
latitude : 13.113691 longitude : 100.982418
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 54.00 ม. ยาว : 93.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,022.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,066.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด