ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซูมิโซ (แหลมฉบัง)

ชื่อผู้ประกอบการ : ซูมิโซ (แหลมฉบัง)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-001-26012560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205558016882

เข้าชม 537 ครั้ง

บริษัท ซูมิโซ (แหลมฉบัง) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/28 หมู่ 3 ถนน มอเตอร์เวย์ ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ : 033-047351-58 โทรสาร : 033-047363

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 1/28 จำนวน 58,085 ตัน
 
เลขที่ 1/35 จำนวน 32,790 ตัน
 
เลขที่ 553/5 จำนวน 15,066 ตัน
 
เลขที่ 553/7 จำนวน 15,066 ตัน
 
เลขที่ 553/9 จำนวน 7,200 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 128,207 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 1/28 หมู่ 3 ถนน มอเตอร์เวย์ ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

Tel : 033-047351-62 Email : latitude : 13.034818 longitude : 100.991685
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 77.20 ม. ยาว : 125.40 ม. ความสูง : 15.21 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,680.88 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 147.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,042.64 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 มกราคม 2562
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธ์/จัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 125.40 ม. ยาว : 77.20 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,680.88 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 96.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,042.64 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 มกราคม 2562
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์โดยการก่อสร้าง

2 ที่ตั้งคลัง 553/7 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 033-047351-8 Email : adminbkk@rdc.co.th latitude : 13.113440 longitude : 100.981688
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 54.00 ม. ยาว : 93.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,022.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,066.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 553/5 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 033-047351-8 Email : adminbkk@rdc.co.th latitude : 13.113691 longitude : 100.982418
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 54.00 ม. ยาว : 93.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,022.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,066.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

4 ที่ตั้งคลัง 553/9 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 033-047351-8 Email : adminbkk@rdc.co.th latitude : 13.1138495 longitude : 100.9835711
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 24.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

5 ที่ตั้งคลัง 1/35 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel : 035-330141-3 Email : latitude : 14.3166120 longitude : 100.6417478
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 53.00 ม. ยาว : 61.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,233.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,234.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 81.00 ม. ความสูง : 5.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,645.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,112.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 53.00 ม. ยาว : 81.00 ม. ความสูง : 4.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,293.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,293.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 5.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,860.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 26.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,150.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด