ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดี.เอช.เอ.สยามวาลา

ชื่อผู้ประกอบการ : ดี.เอช.เอ.สยามวาลา
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-012-08052561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105485000257
อีเมล์ : takdanai_d@dhas.com
เว็บไซต์ : www.dhas.com

เข้าชม 313 ครั้ง

อาคาร 1-3

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 202 ถนน สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2668 0123 ต่อ 5132
อีเมล์ : takdanai_d@dhas.com