ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดี.เอช.เอ.สยามวาลา

ชื่อผู้ประกอบการ : ดี.เอช.เอ.สยามวาลา
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-012-08052561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105485000257
อีเมล์ : takdanai_d@dhas.com
เว็บไซต์ : www.dhas.com

เข้าชม 809 ครั้ง

ดี.เอช.เอ.สยามวาลา

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 202 ถนน สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2668 0123 ต่อ 5322 โทรสาร : 0 2668 0123 ต่อ 5129
อีเมล์ : takdanai_d@dhas.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 94 จำนวน 47,250 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 47,250 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 94 หมู่ 15 ซอย กิ่งแก้ว 21 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 0 2668 0123 Email : latitude : 13.6742236 longitude : 100.7093488
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 75.00 ม. ยาว : 126.00 ม. ความสูง : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,450.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 167.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 47,250.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 5 กรกฏาคม 2538
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง