ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-080-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115531000200

เข้าชม 272 ครั้ง

ปิติห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 333,333/1 หมู่ 4 ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-389-2213,02-389-5597,023954277,02-3950808 โทรสาร : 02-389-2212,02-389-5598
โทรศัพท์มือถือ : 084-4333480
อีเมล์ : piticold@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 333 จำนวน 73 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 73 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 333 หมู่ 4 ซอย โรงงานกระดาษ ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 3954277,3950808,3951116 Email : latitude : 13.552847 longitude : 100.602510
ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 32.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 192.00
คิดเป็นความจุ : 12.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม ใช้ระบบความเย็น Air Blast
กำลังการผลิต : 12.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 32.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 192.00
คิดเป็นความจุ : 12.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม ใช้ระบบความเย็น Air Blast
กำลังการผลิต : 12.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 32.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 192.00
คิดเป็นความจุ : 12.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม ใช้ระบบความเย็น Air Blast
กำลังการผลิต : 12.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 32.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 192.00
คิดเป็นความจุ : 12.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม ใช้ระบบความเย็น Air Blast
กำลังการผลิต : 12.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 32.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 192.00
คิดเป็นความจุ : 12.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม ใช้ระบบความเย็น Air Blast
กำลังการผลิต : 12.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 32.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 192.00
คิดเป็นความจุ : 12.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม ใช้ระบบความเย็น Air Blast
กำลังการผลิต : 12.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง