ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คิงส์ เฟรช

ชื่อผู้ประกอบการ : คิงส์ เฟรช
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-038-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105547165971
เว็บไซต์ : https://www.kingfreshfarm.com/

เข้าชม 355 ครั้ง

คิงส์เฟรช

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/19 ซอย เทพกุญชร 2 ถนน เทพกุญชร 2 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2529 0907