ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โชคมหาชัยมารีน

ชื่อผู้ประกอบการ : โชคมหาชัยมารีน
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-047-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745543000140

เข้าชม 451 ครั้ง

บริษัท โชคมหาชัยมารีน จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 79/4 หมู่ 1 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034834455-6 โทรสาร : 034-834455ต่อ103
อีเมล์ : s_norng@hotmail.com

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๑๙-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์