ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี)

ชื่อผู้ประกอบการ : เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-009-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105546125046

เข้าชม 414 ครั้ง

บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 44 ซอย เจริญกรุง 69 แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-675-0711-2 โทรสาร : 02-675-0713
อีเมล์ : ptncsf@ksc.th.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 121 จำนวน 4,002 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,002 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 121 หมู่ 11 ตำบล นายายอาม อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี 22160

Tel : 039-371-301-4 Email : latitude : 12.7434790719414 longitude : 101.888378684417
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.50 ม. ยาว : 72.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,412.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00
คิดเป็นความจุ : 1,000.98 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.50 ม. ยาว : 72.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,412.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00
คิดเป็นความจุ : 1,000.98 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 34.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.82 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 612.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 500.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 34.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.82 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 612.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 500.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 34.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.82 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 612.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 500.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 34.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.82 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 612.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 500.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๔-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์