ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย

ชื่อผู้ประกอบการ : วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-092-15122560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745534000884

เข้าชม 230 ครั้ง

บริษัท วี.เอส.ไอ. ยูเนี่ยนไทย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 980/5 ถนน วิเชียรโชฎก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 421882