ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นปรมี

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นปรมี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-004-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505545004101

เข้าชม 932 ครั้ง

บริษัท ห้องเย็นปรมี จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 133 หมู่ 5 ถนน ชม.-พร้าว ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5385 4800 053 241 600 โทรสาร : 053 241 700
โทรศัพท์มือถือ : 089 700 5700
อีเมล์ : parame@paramegroup.com

บริษัท ห้องเย็นปรมี จำกัด (สาขา 1)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 29/111 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 053 241 600
อีเมล์ : parame@paramegroup.com

บริษัท ห้องเย็นปรมี จำกัด (สาขา 2)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 204/204 หมู่ 6 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000