ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นพงษ์ทิพย์

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นพงษ์ทิพย์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2540
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745539000424

เข้าชม 274 ครั้ง

บริษัท ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1280 ถนน วิเชียรโชฏก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034820629

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 1100 จำนวน 5,010 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,010 ตัน

ที่ตั้งคลัง 1100 ถนน วิเชียรโชฎก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-820-680-1 Email : latitude : 13.550792 longitude : 100.284620
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.75 ม. ยาว : 28.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.81 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 445.73 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4,457,250.00
คิดเป็นความจุ : 1,252.49 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบุผนังกันความเย็น ฉนวนโพลิยูริเทน ความหนา5นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.75 ม. ยาว : 28.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.81 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 445.73 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4,457,250.00
คิดเป็นความจุ : 1,252.49 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบุผนังกันความเย็น ฉนวนโพลิยูริเทน ความหนา5นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.75 ม. ยาว : 28.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.81 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 445.73 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4,457,250.00
คิดเป็นความจุ : 1,252.49 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบุผนังกันความเย็น ฉนวนโพลิยูริเทน ความหนา5นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.75 ม. ยาว : 28.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.81 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 445.73 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4,457,250.00
คิดเป็นความจุ : 1,252.49 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบุผนังกันความเย็น ฉนวนโพลิยูริเทน ความหนา5นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง