ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นพงษ์ทิพย์

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นพงษ์ทิพย์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2540
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745539000424

เข้าชม 293 ครั้ง

บริษัท ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1280 ถนน วิเชียรโชฏก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034820629