ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-022-27092562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745546001970
อีเมล์ : marketing@anusorn.co.th
เว็บไซต์ : http://www.anusorn.co.th/

เข้าชม 311 ครั้ง

อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 59/6 หมู่ 8 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-414-161-4 โทรสาร : 034-414-165

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 59/6 จำนวน 14,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 14,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 59/6 หมู่ 8 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-414-161-4 Email : latitude : 13.559966 longitude : 100.246544
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุด้วย ISO WALL หนา 10 นิ้ว มีโฟมบุเพื่อกันไฟ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 4,000.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุด้วย ISO WALL หนา 10 นิ้ว มีโฟมบุเพื่อกันไฟ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 3,000.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุด้วย ISO WALL หนา 10 นิ้ว มีโฟมบุเพื่อกันไฟ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 3,000.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุด้วย ISO WALL หนา 10 นิ้ว มีโฟมบุเพื่อกันไฟ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุด้วย ISO WALL หนา 10 นิ้ว มีโฟมบุเพื่อกันไฟ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง