ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี

ชื่อผู้ประกอบการ : อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-007-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745544000038

เข้าชม 57 ครั้ง

อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 100 หมู่ 1 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034) 841 286